ניתוח סיכויים אבזרים לפרק כרטיסי עיגולים לגזירה 7 ) דפים המצורפים באמצע החוברת ) 1 כתבו דוגמה למאורע שאתם בטוחים שלא יקרה : 2 לפניכם מאורעות שעדיין לא התרחשו . חשבו על הסיכוי של כל אחד מהם להתרחש , ומתחו קו אל תיאור הסיכוי המתאים בטור השמאלי . שימו לב : על הקו שמשמאל מסומנות שלוש נקודות וביניהן קטעים . במקצת המאורעות אפשר לדעת מהו הסיכוי להתרחשותם ויש למתוח קו אל הנקודה המתאימה . במאורעות האחרים יש למתוח קו אל הקטע המתאים . במתמטיקה מקובל להשתמש במונח הסתברות במשמעות של סיכוי . ניתן ערכים מספריים להסתברות : אם יש ודאות שמאורע מסוים יתרחש , ההסתברות שהמאורע יתרחש היא . 1 אם יש ודאות שמאורע מסוים לא יתרחש , ההסתברות שהמאורע יתרחש היא . 0 ( לדוגמה : ההסתברות למצוא סוס שמדבר עברית היא ( . 0  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית