ט פעילות סיכום בכיתות ד בבית ספרכם החליטו לחקור את מספר האחים והאחיות של כל אחד מהתלמידים בכל כיתה . א . כתבו שאלות המתאימות לנושא . ב . בנו טבלה במחברת . ג . בנו דיאגרמת מוטות המתאימה לטבלה . שימו לב לכינויים המתאימים לצירים . ד . בחרו שאלה מסעיף א שאפשר לענות עליה בעזרת הדיאגרמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית