ח מספרים על שני צירי הדיאגרמה איילת החליטה לחקור את מספר האותיות בשמות הפרטיים של תלמידי הכיתה ולהציג את התוצאות בדיאגרמה . 1 התבוננו בדיאגרמה וענו : א . לכמה ילדים יש ש ; ם שבו 2 אותיות בלבד ? ב . לכמה ילדים יש ש ; ם שבו יותר מ3– אותיות ? גם בציר המאונך וגם בציר המאוזן כתובים מספרים . האם יש הבדל ביניהם ? בוודאי . המספרים של הציר המאוזן מציינים את מה שרוצים לבדוק ( בדיאגרמה שלמעלה - מספר האותיות בשם , ( ואילו המספרים של הציר המאונך משמשים למניית מספר היחידות בעמודה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית