ו הגדלת קטע של דיאגרמה 1 עומר החליט לבדוק מה היה מספר התלמידים בבית–הספר בשש שנים רצופות . לפניכם הרשימה שקיבל מהמזכירה : נועם ושירה רצו לבנות דיאגרמות לפי הרשימה . עזרו להם לצייר את העמודות בדיאגרמות שלהם . שתי הדיאגרמות מתארות את אותה הרשימה , ובכל זאת הן שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית