ה קנה מידה בדיאגרמות 1 ועדת הספורט של בית–הספר ארגנה יום ספורט . הרשימה שלפניכם מתארת את הפעילויות ביום הספורט ואת מספר המשתתפים בכל פעילות . גילה התחילה לבנות דיאגרמה לפי הרשימה : השלימו את הדיאגרמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית