ד מה הן הטעויות בדיאגרמות ? 1 הילה שאלה את התלמידים המנגנים באורגן , כמה שעות ביום הם מתאמנים , ובנתה דיאגרמה מתאימה : משהו לא ברור בדיאגרמה הזאת : העמודה של אורי גבוהה מזו של מרים , אף שהוא מתאמן פחות שעות ממספר השעות שמרים מתאמנת . דיון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית