ב איך קוראים דיאגרמת עמודות ? בקבוצה של גלית החליטו לבדוק באילו מרחובות השכונה תלמידי הכיתה גרים . לפניכם הדיאגרמה שבנו חברי הקבוצה : א . ענו לפי הדיאגרמה . אם אי–אפשר לדעת , סמנו . כמה תלמידים גרים ברחוב הכלנית ? באיזה רחוב גרים יותר תלמידים , ברחוב הלילך או ברחוב הרקפת ? באיזה רחוב גרים הכי הרבה תלמידים ? באיזה רחוב אורי גר ? כמה תלמידים יש בכיתה ? האם יש בשכונה רחובות שלא גר בהם אף תלמיד אחד ? כיצד רואים זאת בדיאגרמה ? ב . הוסיפו שאלה שאפשר לענות עליה לפי הדיאגרמה : ג . הוסיפו שאלה שאי–אפשר לענות עליה לפי הדיאגרמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית