א איסוף נתונים והצגתם בדיאגרמה 1 פעילות כיתתית למורה : כדי להדגים איסוף נתונים כדאי להתחיל בפעילות כיתתית בדומה לפעילות הזאת : א . מחליטים על שאלה , למשל : אילו טעמי גלידה תלמידי הכיתה אוהבים ? ב . כל תלמיד גוזר פתק אחד מדף הגזירה שבאמצע החוברת ורושם את שמו , את השאלה ואת התשובה שלו לשאלה . דוגמה : שם : יואב פז השאלה : איזה טעם גלידה אתה אוהב ? תשובה : תות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית