מידע על הרי געש בתחילת השנה נתנה המורה לגיאוגרפיה לתלמידים רשימה של נושאים . היא חילקה אותם לזוגות וביקשה מכל זוג לבחור נושא אחד , ללמוד אותו היטב ולהציג אותו לפני הכיתה . בשער זה תצטרפו אל שני תלמידים שבחרו בנושא : הרי געש . בספר תקראו אתם את טקסט המידע על הרי געש שהם בחרו . בחוברת תלמדו אתם דברים מעניינים שכתובים בטקסט המידע על הרי געש , וגם תעזרו להם להכין את השיעור לכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית