מאמר עמדה על תלבושת אחידה מאות בתי ספר כבר החליטו : חוזרים לתלבושת אחידה ! יש תלמידים שתומכים בהחלטה , יש תלמידים שמתנגדים לה . ההורים , בכל מקרה , בע ד . ( מן העיתונות )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית