תוכן העניינים מאמר עמדה על תלבושת אחידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמוד 22 בחוברת – עמוד 46 סיפורים – על דברים שקרו בבית הספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמוד 28 בחוברת עמוד 60 מידע על הרי געש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמוד 48 – בחוברת עמוד 84 שבת בסיפור ובאגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמוד 58 בחוברת – עמוד 104 הרפתקאות – בספרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמוד 72 בחוברת עמוד 132  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית