מילון לפרק טז אבנט רצועה שנקשרה סביב המותניים . אהל מועד א . כינוי למשכן . ב . כינוי לקודש במשכן ( פסוקים טז-יז . ( המשכן היה מחולק לשני מדורים : קודש - וקודש הקודשים . איל הזכר שבכבשים , כבש . יש למילה עוד פירושים במקרא , שאינם קשורים בקרבנות . איש איש כל איש , כל אדם . איש עתי המילה עתי קשורה למילה עת , זמן : הכוונה לאיש שהזמינו מערב יום הכיפורים , והוא היה מחכה בזמן המתאים , מקבל את השעיר מידי הכוהן הגדול , ומיד מוביל את השעיר למדבר . אל יבא בכל עת אל הקדש עיין באות ו' - ואל יבא בכל עת אל הקדש . אראה יראו אותי . בד אריג עשוי פשתן . בתקופת המקרא היו בגדי הבד בצבע לבן , שהוא צבע הפשתן . יש למילה בד עוד פירושים במקרא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית