איסור אכילת דם 1 קרא פסוק י עד לטעם אתנחתא ( אתנח ) וכתוב : על מי חל איסור אכילת דם ? א . ב . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית