סיום 1 קרא את פסוק לד המסיים את פרק טז . העתק את פסוק לד - עד לטעם אתנחתא ( אתנח . ( התחל שורה חדשה אחרי הטעם זקף קטון : לכפר 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית