" בחדש השביעי בעשור לחדש ... והי תה זאת לכם לחקת עולם"1 הקדמה קצרה פסוקים כט-לא בפרק טז עוסקים ביום הכיפורים - "בחדש השביעי בעשור לחדש . " מפסוק לד , המסיים את הפרק , אנחנו למדים שכל העבודות שבהן נצטווה אהרן קודם לכן ( בפסוקים א-כח ) הן עבודות הכוהן הגדול ביום הכיפורים . ביום זה - ורק בו - נכנס הכוהן הגדול לקודש הקודשים , כמו שכתוב בפסוק לד : "אחת בשנה . " פסוק לד - הפסוק האחרון בפרק טז - הוא סיום לפרק כולו : " והיתה זאת לכם לחקת עולם " . קרא את פירוש ספורנו לפסוק לד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית