כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים 1 תזכורת קצרה : לאהרן , הכוהן הגדול , אסור היה להיכנס לקודש הקודשים בכל עת - אלא רק פעם אחת בשנה , ביום הכיפורים . וגם אז - מותר היה לאהרן להיכנס לקודש הקודשים רק אחרי הכנות רבות ומדוקדקות , על-פי ההוראות שציווה ד . ' חזור לפסוק ד וכתוב בלשונך : כיצד היה הכוהן הגדול מתכונן לקראת כניסתו לקודש הקודשים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית