שני שעירי עזים לחטאת העם 1 " ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת" ( פסוק ה ) השלם : שני שעירי העזים היו קרבן של עולה * חטאת בני ישראל * הכוהנים קרא במילון שבסוף החוברת וכתוב : מהו שעיר עזים ? 2 לאחר שאהרן , הכוהן הגדול , הביא את פר החטאת שלו , התוודה עליו והקריב אותו - הוא פנה לקרבן החטאת של בני ישראל , לשני שעירי העזים שהובאו למשכן והיו זהים בצורתם ובגודלם . בפסוקים ז-י התורה מתארת , מה עשה הכוהן הגדול בשני שעירי העזים . קרא פסוק ז וכתוב : איפה העמיד אהרן את שני השעירים ? העתק את פסוק ח - לפי טעמי המקרא : התחל שורה חדשה אחרי הטעם אתנחתא ( אתנח ) ואחרי הטעם זקף קטון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית