" בזאת יבא אהרן אל הקדש"1 בפסוק ב נזכר האיסור על אהרן : "ואל יבא בכל עת אל הקדש " . סמן את המילים : בכל עת . היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב : מהו הקודש הנזכר בפסוק ? כתוב בלשונך : מהו האיסור על אהרן ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית