" אחרי מות שני בני אהרן"1 בפסוק הפותח את פרשת אחרי מות ( פרק טז פסוק א ) התורה חוזרת ומזכירה את מות שני בני אהרן שעליהם מסופר בפרשת שמיני ( פרק י . ( התורה רומזת בכך על הקשר שבין פרשת אחרי מות לפרשת שמיני , ורש"י מסביר את הקשר הזה בעזרת משל ונמשל : משל לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו : " אל תאכל צונן = ) אוכל קר ) ואל תשכב בטחב = ) במקום שיש בו רטיבות " . ( בא רופא אחר ואמר לחולה : " אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב - שלא תמות כדרך = ) כמו ) שמת פלוני = ) מישהו " . ( הרופא השני - זירז את החולה יותר מהרופא הראשון . ולכן נאמר : "אחרי מות שני בני אהרן … ויאמר ד' אל משה : דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש … ולא ימות" - שלא ימות אהרן כדרך שמתו בניו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית