פתיחה פרק טז 1 בפרק טז מתחילה פרשה חדשה - פרשת אחרי מות . פרק טז פותח את הפרשה , ועוסק בעבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים . העבודה קשורה בקרבנות שהקריב אהרן ביום זה . קרא פרק טז פסוק ב וסמן את התשובה הנכונה : למי מסר משה את כל ההוראות והדינים המופיעים בפרק טז ? לכל בני ישראל רק לאהרן , הכוהן הגדול לכל הכוהנים 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית