אא חח רר יי ממ וו תתספר ויקרא - פרקים טז-יח חוברת עבודה עורכת : מתיה קם כתבה : אורלי דוכן ייעוץ מדעי : פרופ' אלעזר טויטו ייעוץ דידקטי : ד"ר שמואל פוירשטיין חברי הוועדה המלווה : יעקב ויזל - יו"ר נסים אליקים , רחל אדלר , מאיר בן ישר יששכר גואלמן , איתן הגלילי , מיכל חניאל אלעזר טויטו , לאה כהן , ברוריה מכמן שמואל פוירשטיין , מתיה קם , יחיאל שרמן עריכה לשונית : אלפא אלשיך תחקיר תמונות : דבורה גרודה עיצוב גרפי : אסתר עזריה , יוסי וייס ציורי צבע : יבגני ברשקוב איורים : יוסי וייס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית