עבודה מסכמת חילוק מספרים עשרוניים עבדו במחברת . 1 פתרו בעל–פה או בעזרת חילוק ארוך . בדקו בעזרת תרגיל כפל . | 2 . 4 : 2 = א | 2 . 42 : 0 . 2 = ב | 2 . 41 : 0 . 2 = ג | 1 . 55 : 0 . 05 = ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית