י . פעילויות נוספות פתרון משוואות כפל בעזרת חילוק בכל סעיף מצאו את המספר החסר בעזרת תרגיל חילוק . שטחים והיקפים 1 הגינה של גדי בצורת מלבן . אורך צלע אחת של הגינה 5 מ . ' אורך הצלע הסמוכה לה 7 מ . ' מסביב לגינה יש גדר . א . חשבו את שטח הגינה . ב . חשבו : מה אורך הגדר סביב הגינה ? ג . מהו היקף הגינה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית