ח . חילוק מספר עשרוני ב 100 , 10– ו1000– 1 פתרו את התרגילים בעזרת חילוק ארוך . א 0 . 3 : 1 0 = | במה המחולק 0 . 3 דומה לתוצאה ? מה קרה לנקודה העשרונית לאחר החילוק ? ב 12 . 5 : 1 0 = | במה המחולק 12 . 5 דומה לתוצאה ? מה קרה לנקודה העשרונית לאחר החילוק ? ג 3 . 1 6 : 1 0 = | במה המחולק 3 . 16 דומה לתוצאה ? מה קרה לנקודה העשרונית לאחר החילוק ? ד 2 8 . 1 : 1 0 = | במה המחולק 28 . 1 דומה לתוצאה ? מה קרה לנקודה העשרונית לאחר החילוק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית