ב . חילוק ארוך במספרים שלמים חילוק ארוך ללא שארית 1 פתרו את התרגילים בעזרת חילוק ארוך . בדקו בעזרת תרגיל כפל , כמו בדוגמה . חילוק ארוך עם שארית 2 פתרו את התרגילים . היעזרו במשבצות של המחברת . בדקו בעזרת תרגיל מתאים , כמו בדוגמאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית