עבודה מסכמת כפל מספרים עשרוניים 1 פתרו את התרגילים בדרך הנוחה לכם . | 101 * 0 . 03 = א | 2 . 5 * 3 . 02 = ב | 0 . 17 * 0 . 3 = ג | 4 * 0 . 4 = ד | 0 . 301 * 4 = ה | 2 . 13 * 100 = ו | 1 . 11 * 10 = ז | 30 * 0 . 3 = ח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית