ח . פעילויות אתגר 1 קנו לתינוק חולצה , גופייה ומכנסיים . אם כופלים את מחיר המכנסיים ב , 0 . 8 - מקבלים את מחיר הגופייה . אם כופלים את מחיר המכנסיים ב , 2 . 3 - מקבלים את מחיר החולצה . מה יקר יותר - החולצה או הגופייה ? 2 יש לי אח ואחות . אם אכפול את גילי ב - 0 . 6 - אקבל את גילו של אחי . אם אכפול את גילי ב - 1 . 25 - אקבל את גילה של אחותי . מיהו הילד הבכור במשפחתנו , ומיהו הילד הצעיר ? 3 נתונים שלושה מספרים . אם כופלים את המספר הראשון ב , 0 . 4 - מתקבל המספר השני . אם כופלים את המספר הראשון ב , 0 . 25 - מקבלים את המספר השלישי . איזה מספר גדול יותר : המספר השני או המספר השלישי ? 4 נתונים שלושה מספרים . אם כופלים את המספר הראשון ב , 0 . 1 - מתקבל המספר השני . אם כופלים את המספר השני ב , 10 - מקבלים את המספר השלישי . איזה מספר גדול יותר : המספר הראשון או המספר השלישי ? 5 בקבוצה לשמירת משקל התברר שמשקלו של משה גבוה פי 1 . 2 מהמשקל של יצחק . אם כופלים את המשקל של נטלי ב , 0 . 75 - מקבלים את משקלה של שירה . המשקל של יצחק שווה למשקלה של שירה . סדרו את משקלם של ארבעת משתתפי הקבוצה בסדר עולה מהנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית