ז . משימות נוספות 1 נתונים תרגיל ותוצאתו : 123 * 17 = 2091 בלי לכפול במאונך , כתבו את התוצאות של התרגילים האלה על–פי התרגיל הפתור : | 12 . 3 * 17 = א | 12 . 3 * 1 . 7 = ב | 12 . 3 * 0 . 17 = ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית