ה . כפל מספרים עשרוניים במאונך 1 כפל בעל–פה וכפל מאונך נסו לפתור את התרגילים בעל - פה . אם לא הצלחתם , כתבו את התרגיל במאונך ופתרו . | 301 * 12 = א | 35 * 120 = ב | 2 , 001 * 12 = ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית