ג . כפל מספרים עשרוניים בעזרת כפל מספרים שלמים ומיקום הנקודה העשרונית 1 פתרו את התרגילים . נסו לפתור אותם בדרך הקצרה ביותר שאתם יכולים . | 0 . 1 * 0 . 4 = ג | 7 * 0 . 6 = ב | 0 . 2 * 3 = א 2 דרך מקוצרת של כפל מספרים עשרוניים : הדרך המקוצרת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית