א . כפל מספרים עשרוניים בעל–פה 1 בחנות מוכרים סרט קישוט . מחירו של 1 מטר סרט הוא 13 . 5 ש"ח . לפניכם טבלה ובה מפורט אורך הסרט שנמכר בחנות בכל יום . א . השלימו את הטבלה . בכמה כסף מכרו סרט קישוט בכל יום ? כתבו את התרגיל שבעזרתו חישבתם . ב . בכמה כסף מכרו סרט קישוט בחמשת הימים ? ג . האם כתבתם בטבלה תרגילי כפל ? אם לא , כתבו גם תרגיל כפל מתאים לחישוב הסכום בכל יום . ( אל תמחקו את התרגילים הקודמים שכתבתם (! 2 פתרו בדרכים משלכם : 3 במחסן שוקלים ארגזי תותים . משקלו של כל ארגז תותים 8 . 2 ק"ג . הארגזים מסודרים בקומות המונחות זו על זו , כך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית