כפל מספרים עשרוניים א . כפל מספרים עשרוניים בעל–פה 78 ב . כפל מספרים עשרוניים בעזרת שברים פשוטים 80 ג . כפל מספרים עשרוניים בעזרת כפל מספרים שלמים ומיקום הנקודה העשרונית 81 ד . אומדן בתרגילי כפל 84 ה . כפל מספרים עשרוניים במאונך 86 ו . כפל מספרים עשרוניים ב , 10– ב100– וכו' 93 ז . משימות נוספות 101 ח . פעילויות אתגר 106 ט . תרגול נוסף 109 עבודה מסכמת 110  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית