עבודה מסכמת חילוק שברים פשוטים עבדו במחברת . 1 פתרו את התרגילים : 1 2 א . לארוחת צהריים הכנו אבטיח שמשקלו 4 ק"ג . 2 פרסנו אותו ל18– מנות שמשקלן שווה . מה משקלה של כל מנה ? כתבו תרגיל ותשובה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית