א . חילוק שבר בשבר מדידות - חזרה 1 בכל סעיף כתבו באיזו יחידת מידה כדאי למדוד : קילוגרמים , קילומטרים בשעה , סנטימטרים או מידות אחרות . א . גובה של בניין רב–קומות ב . מרחק אווירי בין ירושלים לפריז ג . מהירות של מכונית ד . משקלו של בן–אדם מבוגר ה . טמפרטורת הגוף של בן–אדם 2 לפניכם סרטוטים מוקטנים של גפרור , עיפרון ומספריים . מדדו את אורך העיפרון ואת אורך המספריים בעזרת הגפרור . א . מה אורך העיפרון ביחידת המידה "גפרור ? " ב . מה אורך המספריים ביחידת המידה "גפרור ? " 3 מצאו את אורכו של הקו המסורטט לפי יחידת האורך הזו : יחידת אורך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית