עבודה מסכמת כפל שברים פשוטים עבדו במחברת . 1 פתרו : 2 סידרנו 3 מוטות עץ בשורה . אורך כל מוט 4 1 מה אורך השורה ? כתבו תרגיל ותשובה . 3 השלימו ופתרו תרגילי כפל לפי ההוראות : א | התוצאה קטנה מ 5 * = : 5– ב | התוצאה 5 * = : 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית