ז . כפל שבר במספר שלם או במספר מעורב 1 מצאו לכל מספר מעורב שבר השווה לו . 2 הפכו כל מספר מעורב לשבר , ופתרו את תרגילי הכפל . 3 השלימו : למורה : לסעיף : 1 יש תלמידים שעדיין הופכים מספר מעורב לשבר בעזרת ישר–מספרים . התלמידים האלה זקוקים לפעילות שתזרז את המעבר מהפעולה בציורים לאלגוריתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית