ו . בעיות מילוליות 1 הנה סרטוט מוקטן של המרצפות בחדר האחות בבית הספר "אלונים : " על הרצפה פרוש מרבד מלבני צבעוני , כמו בסרטוט . א . מה שטחו של המרבד ? ב . כתבו את אורכי הצלעות של המרבד במטרים , ואת שטחו במטרים רבועים . 2 ענבל הנגרית ניסרה לוח עץ שצורתו מלבן . 3 3 אורכי הצלעות של הלוח הם מ' ו– מ . ' 5 4 א . סרטטו את לוח העץ בגיר על הרצפה של הכיתה . ב . מה שטחו של הלוח במטרים רבועים ? כתבו תרגיל מתאים ופתרו אותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית