ד . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת סרטוטים נלמד לפתור תרגילי כפל שברים בעזרת שטחים של מלבנים . התרגיל : הפתרון : א . בעזרת חלון מדף ריבועי החלוקה סרטטנו בהקטנה ריבוע ששטחו 1 מ"ר . ב . בתוך הריבוע סרטטנו מלבן 3 2 שאורכי צלעותיו מ' ו– מ : ' 4 5 ג . הוספנו לסרטוט את קווי החלוקה לאורך ולרוחב ( לפי החלוקה של הצלעות : (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית