ב . מטר ומטר רבוע - אורכים ושטחים המטר וחלקיו - עבודה קבוצתית השתמשו במד - אורך שאורכו 1 מטר לפחות . 1 א . סרטטו בגיר על הרצפה של הכיתה קטע שאורכו 1 מטר . סרטטו אותו לאורך שורת מרצפות . ב . בדקו לפי סימני המרצפות : לכמה קטעים שווים מחולק הקטע שסרטטתם ? 2 פינת הפטפוטים בבית הספר יש חצר מלבנית , שבכל אחת מארבע פינותיה נטוע עץ . העצים הם : שני ברושים , דקל ועץ תות . המרחק בין ברוש לברוש הוא 4 מ , ' המרחק בין ברוש אחד לדקל הוא 3 מ , ' והמרחק בין הברוש האחר לעץ התות הוא 3 מ . ' מועצת התלמידים הציעה להפוך את החצר המלבנית ל"פינת פטפוטים : " בין העצים יתקינו שני ספסלים למנוחה ולפטפוט . אורך כל ספסל 1 מ . ' • סרטטו במחברת תרשים של מלבן העצים . הציעו היכן למקם את הספסלים וסמנו אותם בסרטוט . רשמו בסרטוט את המרחקים של כל ספסל מן העצים הקרובים לו . דיון איך מסרטטים מטרים במחברת ? האם המרחקים בסרטוט שלכם הגיוניים ? טופז סרטט את "פינת הפטפוטים" כך : היכן רואים מטר בסרטוט של טופז ? 3 הנה ציור מוקטן של עמוד שגובהו 2 מטרים : 1 צבעו מגובה העמוד . 10 השתמשו בכרטיס חלוקה מתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית