עבודה מסכמת השבר כמנת שלם בשלם 1 פתרו כל תרגיל . אפשר להיעזר בציור . 2 לפניכם שתי תוצאות המתאימות לתרגיל חילוק אחד ( אותו תרגיל : ( כתבו את התרגיל המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית