ו . חילוק עם שארית 1 פתרו את הבעיות . א 4 | ילדים קנו במשותף קופסה ובה 9 טבלות שוקולד . הם החליטו לחלק ביניהם את השוקולד שווה בשווה . כמה טבלות שוקולד יקבל כל ילד ? ב 4 | ילדים קנו במשותף קופסה ובה 9 תמונות של שחקני כדורגל . הם החליטו לחלק ביניהם את התמונות שווה בשווה . כמה תמונות יקבל כל ילד ? דיון רפי ענה על בעיה כך : "כל ילד יקבל 1 תמונות 4 " . מה מצחיק בתשובה שלו ? מה לא הגיוני ? איזו תשובה מתאימה לבעיה ב ? מה משמעות השארית ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית