ה . בעיות מילוליות - המשך 1 פתרו את הבעיות . היעזרו בציורים , אם אתם רוצים . א | למסיבת יום העצמאות קנו 7 עוגות שוות , וחילקו אותן שווה בשווה בין 3 כיתות ו . כמה עוגות קיבלה כל כיתה ? ב | מזכיר בית–הספר הזמין 10 חבילות נייר , וחילק אותן שווה בשווה בין 3 מורות . כמה נייר קיבלה כל מורה ? ג | שלושה ילדים קטפו פטריות ביער . הם חילקו ביניהם את הפטריות שווה בשווה לפי המשקל . 1 כל ילד קיבל ק"ג פטריות . כמה ק"ג פטריות קטפו הילדים ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית