ג . בעיות מילוליות 1 פתרו את הבעיות . אתם יכולים להיעזר בציורים , אם אתם רוצים . 10 ילדים רוצים לחלק ביניהם חבל שאורכו 3 מטרים , שווה בשווה . כמה מטרים של חבל יקבל כל ילד ? א | חילקו שדה ששיטחו 2 דונם שווה בשווה בין 5 חקלאים . כמה דונמים קיבל כל חקלאי ? ב | לאימא יש 3 טבלות שוקולד . היא רוצה לחלק אותן שווה בשווה בין חמשת ילדיה . כמה טבלות שוקולד יקבל כל ילד ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית