א . חלוקה שווה בשווה 1 עוגת גבינה ועוגת שוקולד א . עבודה קבוצתית מחלקים את הכיתה לקבוצות של 6 , 5 , 4 , 3 ו7– תלמידים . ( אפשר יותר מקבוצה אחת מכל סוג ( . חומרים לפעילות לכל קבוצה : שני עיגולי נייר ריקים 1 גיליון בריסטול המשימה הקבוצה שלכם קיבלה שתי עוגות : עוגת גבינה ועוגת שוקולד . עליכם לחלק את העוגות בין כל הילדים בקבוצה , כך שכל אחד ואחת יקבלו כמות שווה מכל סוג . כל עיגול מייצג עוגה . צבעו עיגול אחד בצבע חום . חלקו את העוגות ביניכם שווה בשווה בסוגים ובכמות . הדביקו על גיליון הבריסטול את המנה של כל תלמיד . כתבו את השם של כל תלמיד ליד המנה שלו . כתבו ליד כל מנה את חלק העוגה שקיבל כל תלמיד . כתבו על הבריסטול תרגיל או תרגילים המתארים את החלוקה שלכם . אם סיימתם , הודיעו למורה והדביקו בעזרתה את הבריסטול שלכם על הלוח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית