השבר כמנת שלם בשלם א . חלוקה שווה בשווה 4 ב . חילוק מספר במספר גדול ממנו 6 ג . בעיות מילוליות 9 ד . חילוק מספר במספר קטן ממנו 11 ה . בעיות מילוליות - המשך 15 ו . חילוק עם שארית 17 ז . השוואה 19 עבודה מסכמת 20 }טבעות חלוקה בסוף החוברת ריבועי חלוקה }גיליונות בריסטול עיגולי נייר גדולים לפעילות הפתיחה של הפרק טבעות חלוקה גדולות למורה : הפרק הזה מתאים לתלמידים שלמדו שברים בעזרת העיגול וחלקיו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית