מבט לאחור 1 סדר פעולות נתון התרגיל : 11 * 55 * 5 = בכל סעיף הסבירו מבלי לח + שב : האם התוצאה של התרגיל שווה לזו של התרגיל הנתון למעלה ? | א 11 * ( 55 * 5 ) = | ב 11 * 5 * 55 = | ג 11 * ( 55 : 5 ) =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית