עבודה מסכמת בעיות מילוליות בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים כתבו לכל בעיה תרגיל ותשובה . 1 בפורים קיבלה הכיתה 3 גיליונות נייר צבעוני לקישוט . בגיליון אחד השתמשו להכנת מסכות . להכנת שרשראות השתמשו ב– 4 1 האם נשאר נייר ? אם כן - כמה ? 2 אורך השביל בגינה הוא 3 מ . ' אחרי הגשם יצא חילזון לטיול לאורך השביל . 1 בכל דקה הוא עבר מ . ' 10 איזה מרחק נותר לו לזחול עד סוף השביל , כשעצר לנוח אחרי 11 דקות ? 3 ילדים גזרו חבל לשלוש רצועות שונות באורכן . הרצועה הראשונה היא 1 מהחבל . הרצועה השנייה ארוכה יותר מהראשונה . 3 העתיקו למחברת והשלימו בשתי דרכים שונות : 1 הרצועה הראשונה : מהחבל ; 3 הרצועה השנייה : מהחבל ; הרצועה השלישית מהחבל . 4 היו לי 3 ק"ג קמח . אפיתי לחג שלושה סוגי עוגיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית