ה . אחוזים כשברים פשוטים וכמספרים עשרוניים 1 פתרו כל שאלה בעל - פה או בטבלה , כמו בדוגמה . דוגמה : בכיתה 40 תלמידים . היום 25 מהם חולים בשפעת . כמה תלמידים חולים היום בשפעת ? דרך א : פתרון בעל - פה 1 , 25 רבע מ 40 - תלמידים זה 10 תלמידים . 4 דרך ב : פתרון בטבלה כל תלמידי הכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית