בעיות מילוליות רב–שלביות - המשך א . חוות החיות של משפחת צביאלי 108 ב . נמר המדבר 112 ג . החסידה הלבנה 114 ד . דבורת הדבש 116 עבודה מסכמת 118 פרק זה הוא המשך לפרקי הבעיות משנים קודמות - "בעיות מילוליות דו–שלביות" ( כיתה ד ) ו"בעיות מילוליות רב–שלביות" ( כיתה ה . ( הפרק ממשיך את גישת הניתוח באמצעות תבניות : תבנית חיבור מתארת את הקשר בין קבוצת הסכום לבין שתי הקבוצות המרכיבות אותה . תבנית כפל מתארת את הקשר בין הקבוצה המתארת את המכפלה לבין שתי הקבוצות המתארות את הגורמים שלה . אם הפרקים שצוינו לעיל לא נלמדו , כדאי לפני לימוד פרק זה לעסוק בכיתה ברעיונות המרכזיים של פתרון בעזרת תבניות , ולפי שיקול הדעת של המורה - ללמוד במסלול מקוצר מתוך החוברות הנ"ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית