עבודה מסכמת שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר–המספרים עבדו במחברת . 1 סרטטו ישר–מספרים וסמנו עליו את המספרים האלה : איזה מספר הוא הגדול ביותר ? איזה מספר הוא הקטן ביותר ? האם יש גם מספרים שווים ? אם כן , כתבו אותם . 2 לכל מספר שלם על הישר המצויר כתבו שבר שווה לו שהמכנה שלו . 5 צמצמו את השבר "עד הסוף" וכתבו גם אותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית